Bez Božieho požehnania a modlitby by sa Púť zaľúbených 2021 konať nemohla. A aj keď sa zrealizuje s výraznými obmedzeniami (online režim), neváhajte sa prihlásiť do už zabehnutej modlitbovej reťaze za púť a jej organizáciu, ktorá sa začne v piatok 19.2.2021 napoludnie. Svoje zapojenie sa nahlasujte na email: edita.ofcarovicova@gmail.com s krstným menom páru/jednotlivca a časom modlitby ktorý si vyberáte. Do tejto modlitbovej reťaze sa môže zapojiť ktokoľvek, teda aj vaši rodičia, starí rodičia, priatelia a pod.

12:00

Ján

14:00

Beáta a Jozef

16:00

Marcela

18:00

Milan

20:00

Beáta

22:00

Majka a Peťko

12:30

Anna

14:30

Beáta a Jozef

16:30

Dominika a Janko

18:30

Mária a Filip

20:30

Zuzka a Matej

22:30

Marta

13:00

Anička

15:00

Valika

17:00

Mária

19:00

Renátka, Anka

21:00

Anna

23:00

Edi

13:30

Mária

15:30

vdp. Michal

17:30

Mária

19:30

Ján

21:30

Zuzka

23:30

Magdaléna a Matej

Tešíme sa, že modlitbou požehnávate vašu púť.

Ďakujeme ;)