top of page

Bez Božieho požehnania a modlitby, by sa Púť zaľúbených 2023 konať nemohla. Neváhajte sa prihlásiť do už zabehnutej modlitbovej reťaze za púť a jej organizáciu, ktorá sa začne v piatok 17.2.2023 napoludnie. Svoje zapojenie sa nahlasujte na email: edita.ofcarovicova@gmail.com s krstným menom páru/jednotlivca a časom modlitby ktorý si vyberáte. Do tejto modlitbovej reťaze sa môže zapojiť ktokoľvek, teda aj vaši rodičia, starí rodičia, priatelia a pod.

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

12:30

14:30

16:30

18:30

20:30

22:30

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

23:00

13:30

15:30

17:30

19:30

21:30

23:30

Tešíme sa, že modlitbou požehnávate vašu púť.

Ďakujeme ;)

bottom of page