Online ročník púte je voľne dostupný a sledovateľný na verejnom YouTube kanáli národnej svätyne aj bez registrácie.

Registrovaní účastníci ale navyše môžu

- interaktívne sa zapájať  do programu

- diskutovať, klásť hosťom otázky

- súťažiť o zaujímavé ceny.

Registrácia je pritom jednoduchá,

preto vám ju vrelo odporúčame.

Dostupná je aj na tomto linku.

 

 

Google formulár-01.jpg