Program púte bude v novej online forme skrátený a realizovaný v rámci jedného dňa.

Budeme sa snažiť dodržať nasledujúci harmonogram:

10 : 00

10 : 10

10 : 50

11 : 30

13 : 30

13 : 45

13 : 50

14 : 20

15 : 00

16 : 00

20 : 00

20 : 45

ÚVOD, ROZHOVOR S ORGANIZÁTOROM

DISKUSIA - manželia ZACHAROVCI

DISKUSIA - don ČAPLA (SDB)

PRESTÁVKA NA OBED

ROZHOVOR S VEDÚCIM TÍMU PZ

ROZHOVOR S HOSŤOM - SKYVA

SVEDECTVO - manželia BOSÁKOVCI

SVEDECTVO - manželia ŠULOVOVCI

UKONČENIE PROGRAMOVÝCH BLOKOV

SV. OMŠA S PREDSAVZATÍM (možná aj osobná účasť)

MODEROVANÁ ADORÁCIA (možná aj osobná účasť)

UKONČENIE PRENOSU