img

Tak ako minulý rok Púť zaľúbených 2019 bude pre tých, ktorí spolu chodia, sú zasnúbení alebo manželia.

A čo JEDNOTLIVCI? Nestrácajte nádej! Môžete prísť ako pomocníci. Napíšte nám, v čom by ste chceli pomáhať na Púti zaľúbených 2019 na: zalubeni@zalubeni.sk a do 30. decembra 2019 vám príde odpoveď či ste sa dostali medzi pomocníkov alebo nie.

 

VSTUPNÉ

prvých 50 párov - 12

páry 51. až 100. - 14

páry 101. až 150. - 16

Cena príspevku na program v sebe zahŕňa: honoráre hostí, prenájom priestorov, náklady na technické zabezpečenie (ozvučenie, osvetlenie, technikov, tlač materiálov, výzdoba, identifikačné náramky, ...) atď. počas celého víkendu.

Na mieste sa nebude dať registrovať!

Bez registrácie sa bude dať dostať iba na program v bazilike.

 

Kedy sa spustí strava a parkovanie?

Stravu si môžete objednať od 1. decembra do 8. februára.

Parkovacie miesto si môžete rezervovať tiež od 1. decembra. Počet parkovacích miest je obmedzený - 25 miest.

 

Čo? Na púti zvýšili ceny?

Už niekoľko rokov sa nezvyšovalo vstupné. Ceny za energie a všetky ostatné náklady sa zvyšovali, rozdiel bol doplatený z prínosov od sponzorov alebo vykrytý zo strany Saleziánov. Niektoré predchádzajúce ročníky púte zaľúbených skončili aj vo väčšej strate. Snažíme sa pracovať s vyrovnaným rozpočtom, preto sme z objektívnych príčin museli zdvihnúť ceny.

Každý rok sa pokúšame získať sponzorov na púť. Niekedy sa podarí viac, inokedy menej. Platí nepriama úmera, viac sponzorov, nižší príspevok od vás. Menej sponzorov, znamená vybrať viac peňazí od účastníkov púte. Tento rok sa nám napriek úsiliu nepodarilo získať dostatok sponzorov. Ich počet je menší ako minulý rok, musí sa to odraziť na cene.

 

Prečo ste rozdelili cenu na vstupné a ubytovanie?

Po prvýkrát sme sa snažili oddeliť náklady na ubytovanie od nákladov na programové zabezpečenie púte. Cena príspevku na program v sebe zahŕňa: honoráre hostí, prenájom priestorov, náklady na technické zabezpečenie (ozvučenie, osvetlenie, technikov, tlač materiálov, výzdoba, identifikačné náramky, ...) atď.

 

Nemám objednanú stravu. Kde sa môžem najesť?

Ako minulý rok, aj tento rok sa snažíme zabezpečiť priestory, kde si budete mať možnosť v stanovených časoch vytiahnuť svoje "zásoby" a najesť sa. Aj keď sme si vedomí, že miestnosti nie sú dostačujúce, iné vhodné priestory k dispozícii nie sú.

 

Prečo sa po registrácii nevidím v zozname?

Po registrácii jej úspešný priebeh potvrdzuje mail na adresu, ktorú ste zadali. Keďže sa stáva, že niekto vyplní údaje nesprávne, každý zaregistrovaný pár je skontrolovaný a až následne zviditeľnený. Kontrola môže trvať až 5 dní.

 

---------------------------

Poznámka k diskusiám

Diskusie majú obmedzenú kapacitu podľa počtu manželských párov, ktoré prídu na púť. Dôsledne vyplňte čas koľko spolu chodíte, aby sme podľa toho vytvorili skupiny s rovnakým nastavením vo vzťahu. Pri registrácii si z pripravených boxov vyberiete číslo, podľa ktorého si po prednáške nájdete svojich vedúcich diskusie. Čísla budú zopovedať jednotlivým dĺžkam chodenia a budú viditeľne označené. Bez čísla sa nemôžete zúčastniť diskusie!

img