top of page

O PÚTI

Do pútnického miesta v Šaštíne každoročne vo februári putuje viac ako tristo zaľúbených mladých ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Púť zaľúbených je určená pre tých, ktorí spolu chodia, sú zasnúbení alebo manželia. Zahŕňa tri dni bohatého programu, ktorý je posilou do ďalšieho spoločného kráčania. Je určená aj mladým (čerstvým) párom, ktoré na nej môžu načerpať silu a chuť rozvíjať vzájomnú lásku vo vzťahu s perspektívou smerovania do manželstva.

Ústredným momentom programu je sv. omša, počas ktorej mladí vyjadrujú predsavzatie žiť čistý vzťah a manželia obnovujú svoj manželský sľub. V programe nechýbajú svedectvá životných skúseností, obohacujúce prednášky a diskusie, kvalitné a svieže hudobné koncerty, divadlo, besedy so vzácnymi ľuďmi. Počas klasickej púte majú mladí možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, využiť službu ucha, stíšiť sa pri adorácii a zapojiť sa do modlitby posvätného ruženca.

pasik 5 white.png

Dobrovoľné záväzky pútnikov

Predsavzatie

žiť čistý vzťah

Obnova

manželských sľubov

pasik 5 white.png

Hymna Púte zaľúbených

Text - Mária Oravcová; hudba a spev - Braňo Letko; produkcia - BB Studio.

Hymna je voľne šíriteľná s povinnosťou uverejniť zdroj nasledovne: Púť zaľúbených, www.zalubeni.sk

Hymna PZ - text

Mária Oravcová

Hymna PZ - noty

Braňo Letko

Hymna PZ - audio
00:00 / 02:23

ORGANIZÁTORI

Organizácia Púte zaľúbených je už tradične úzko spojená s pôsobením Saleziánov a s požehnaným miestom - Národnou bazilikou Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach, ktorú v súčasnosti spravujú Pavlíni. Podujatie je teda výsledkom ukážkovej spolupráce týchto dvoch reholí.

Hlavný organizačný tím tvoria aktívni mladí, ktorí svoje dobrovoľníctvo spájajú s Púťou zaľúbených už niekoľko rokov. Ak si šikovný a organizačne zodpovedný a chceš sa k nám pridať, neváhaj!

Napíš nám na o sebe na zalubeni@zalubeni.sk a uveď, v čom by si nám chcel/a pomáhať. Tvoja snaha, ochota a čas môžu vykonať veľa dobrého. Na dobrovoľnícku pomoc nemusíš byť v páre ;)

Saleziáni Dona Bosca

www.saleziani.sk

Bazilika Sedembolestnej

www.bazilika.sk

ŠTATISTIKY

štatistiky

Štatistiky z Púte zaľúbených prinášajú zaujímavé prehľady  o počte návštevníkov, o pároch i jednotlivcoch, o ich vekovom zložení i rozmiestnení v rámci Slovenska a mnoho ďalších informácií. Okrem obrázkov pre priame prehliadanie uvedených nižšie si štatistika z ročníka 2021 môžete stiahnuť aj na týchto linkoch ako PPT prezentáciu alebo ako PDF dokument.

bottom of page