img

PIATOK (12.2.):

 • od 15:00 Registrácia pútnikov

 • 18:00* Úvodná svätá omša - celebruje Marián Damián SZULOWSKI, vikár, rektor kostola v Bratislave, kapucín

 • 19:30 Začatie programu, privítanie pútnikov v kultúrnom dome, organizačné pokyny

 • 19:45 Divadlo - LÚČE OTCOVSTVA

 • 21:15 Koncert - Boží šramot

 • 22:15 Svedectvo - manželia Katarína a Kamil BAGINOVCI

 • 23:30* Rande u mamy, posvätný ruženec - hlavný organizačný tím Púte zaľúbených

 • *večerné slovko a požehnanie

SOBOTA (13.2.):

 • 07:00 RAŇAJKY

 • 08:00 Spoločná ranná modlitba

 • 08:15 Prednáška: VZTAH S BOHEM V PARTNERSTVÍ - P. Vojtěch KODET ThD. O.Carm, prior v Prahe-Liboci, karmelitán

 • 10:15 Práca v skupinkách s manželským párom

 • 11:30 OBED

 • 12:00 Film (obmedzený počet miest - 60 miest = 30 párov) - don Andrej KŇAZE, SDB v Bratislave, výpomocný duchovný
 • 13:00* Prehliadka Národnej Svätyne  (organ: MgA. Eva MOLEKOVÁ FLAMÍKOVÁ)

 • 14:00 Prednáška: ČO ROBÍ NAŠU LÁSKU KRÁSNOU A VEĽKOU POČAS CELÉHO ŽIVOTA? vdp. ThLic. Mgr. Ing. Maroš LOVIČ, farský administrátor farnosť Križovany nad Dudváhom

 • 15:45 Práca v skupinkách s manželským párom

 • 17:30 VEČERA

 • 19:00* Svätá omša - počas svätej omše PREDSAVZATIE ŽIŤ ČISTÝ VZŤAH, celebruje Mgr. Róbert FLAMÍK, SDB v Partizánskom

 • 21:00 Koncert - Poetica Musica

 • 22:30 Diskusia - PRIATEĽSTVO MEDZI MUŽOM A ŽENOU, rehoľná sestra Hermana MATLÁKOVÁ; Mgr. Róbert FLAMÍK, SDB; manželia Marek a Emília ŠEFČÍKOVCI

 • 23:00* Adorácia - JCLic. Milan ČANIGA, farár v Moravskom Svätom Jáne
 • *večerné slovko

 NEDEĽA (14.2.):

 • 07:00 RAŇAJKY

 • 08:00 Spoločná ranná modlitba

 • 08:15 Svedectvo - manželia Fero a Zuzana LAKTIŠOVCI
 • 09:00 Beseda s o. arcibiskupom  vladykom Cyrilom VASIĽOM SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme

 • 10:30* Svätá omša - celebruje o. arcibiskup vladyka Cyril VASIĽ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme

 • 12:00 OBED

Na mieste sa nebude dať registrovať!
Bez registrácie sa bude dať dostať len na program v Bazilike.

 

* program v Bazilike

** hlavný program Púte zaľúbených prebieha v kultúrnom dome

*** organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu

img