img

11. ročník: Kto žije čisto, dokáže byť verný a tešiť sa z nového života (rok 2018)

 

Plagát:

Program:

 

PIATOK (16.2.):

 • 15:00* Korunka Božieho milosrdenstva - pavlíni
 • od 15:30 Registrácia pútnikov
 • 18:00* Úvodná svätá omša - celebruje páter Michal NIŽNÁNSKY OSPPE (Šaštín), zbor z Partizánskeho
 • 19:30 Začatie programu, privítanie pútnikov v telocvični, organizačné pokyny
 • 19:45 Divadlo - Terra Incognita - otec Róbert FLAMÍK SDB a mladí z Partizánskeho
 • 21:00 Koncert - Pjur
 • 22:15 Svedectvo - manželia BARÁNKOVCI
 • 23:30* Rande u mamy, ruženec k Sedembolestnej Panne Márii - hlavný organizačný tím Púte zaľúbených
 • *večerné slovko a požehnanie - Saleziáni dona Bosca 

SOBOTA (17.2.):

 • 07:00 RAŇAJKY
  08:00 Spoločná ranná modlitba
 • 08:15 Prednáška: Sila krásy a krása sily - otec Pavol HUDÁK (Rektor Domu Anky Kolesárovej, Vysoká nad Uhom) a hosť otec Andrej DARMO
 • 10:15 Práca v skupinkách s manželským párom
 • 11:30 OBED
 • 12:00 Doplnkový program 
12:0012:3013:00
Film s diskusiou(obmedzený počet miest - 30 párov)Tvorivý workshop (hodnotová orientácia) Téma:"Ideálny muž, ideálna žena" pre tých, ktorí si dovolia mať sny o svojom životnom partnerovi (obmedzený počet miest - 15 párov)

Moderovaná prehliadka Národnej Svätyne

Miroslav JANÁKFryšták, frystak.sdb.cz, (orientačné dni)pavlíni

 

 • 14:00 Prednáška: Naplňovanie vzájomných potrieb - manželia BARTKOVCI
 • 15:45 Práca v skupinkách s manželským párom
 • 17:30 VEČERA
 • 19:00* Svätá omša - počas svätej omše PREDSAVZATIE ŽIŤ ČISTÝ VZŤAH, celebruje don Anton ČERVEŇ SDB (Žilina), zbor Gaudete z Malaciek 
 • 21:00 Koncert - Dominika GURBAĽOVÁ & priatelia
 • 22:15 Svedectvo - manželia VALACHOVCI
 • 23:00* Tichá adorácia
 • 23:30* Moderovaná adorácia - otec František MOŠKO (Kúty)
 • *večerné slovko a požehnanie - pavlíni

  

 NEDEĽA (18.2.):

 

 • 07:00 RAŇAJKY
 • 08:00 Spoločná ranná modlitba
 • 08:15 Svedectvo - manželia HORNIAKOVÍ
 • 09:00 Beseda s otcom biskupom Stanislavom STOLÁRIKOM (Rožňava)
 • 10:30* Svätá omša - celebruje otec biskup Stanislav STOLÁRIK (Rožňava), zbor Gaudete z Malaciek
 • 12:00 OBED

 

img