img

9. ročník: Milovať do krajnosti (rok 2016)

Púť zaľúbených 2016

PIATOK, 12.2

18:00    Úvodná svätá omša - celebruje Marián Damián SZULOWSKI, vikár, rektor kostola v Bratislave, kapucín
19:30    Začatie programu, privítanie pútnikov v kultúrnom dome, organizačné pokyny
19:45    Divadlo - LÚČE OTCOVSTVA
21:15    Koncert - Boží šramot
22:15    Svedectvo - manželia Katarína a Kamil BAGINOVCI
23:30    Rande u mamy, posvätný ruženec - hlavný organizačný tím Púte zaľúbených

 

SOBOTA, 13.2

07:00     RAŇAJKY
08:00     Spoločná ranná modlitba
08:15     Prednáška: VZTAH S BOHEM V PARTNERSTVÍ - P. Vojtěch KODET ThD. O.Carm, prior v Prahe-Liboci, karmelitán
10:15     Práca v skupinkách s manželským párom
11:30     OBED
12:00     Film (obmedzený počet miest - 60 miest = 30 párov) - don Andrej KŇAZE, SDB v Bratislave, výpomocný duchovný
13:00     Prehliadka Národnej Svätyne  (organ: MgA. Eva MOLEKOVÁ FLAMÍKOVÁ)
14:00      Prednáška: ČO ROBÍ NAŠU LÁSKU KRÁSNOU A VEĽKOU POČAS CELÉHO ŽIVOTA? - vdp. ThLic. Mgr. Ing. Maroš LOVIČ, farský administrátor farnosť Križovany nad Dudváhom
15:45      Práca v skupinkách s manželským párom
17:30      VEČERA
19:00      Svätá omša - počas svätej omše PREDSAVZATIE ŽIŤ ČISTÝ VZŤAH, celebruje Mgr. Róbert FLAMÍK, SDB v Partizánskom
21:00      Koncert - Poetica Musica
22:30      Diskusia - PRIATEĽSTVO MEDZI MUŽOM A ŽENOU, rehoľná sestra Hermana MATLÁKOVÁ; Mgr. Róbert FLAMÍK, SDB; manželia Marek a Emília ŠEFČÍKOVCI
23:00      Adorácia - JCLic. Milan ČANIGA, farár v Moravskom Svätom Jáne

 

NEDEĽA, 14.2

07:00      RAŇAJKY
08:00      Spoločná ranná modlitba
08:15      Svedectvo - manželia Fero a Zuzana LAKTIŠOVCI
09:00      Beseda s o. arcibiskupom  vladykom Cyrilom VASIĽOM SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme
10:30      Svätá omša - celebruje o. arcibiskup vladyka Cyril VASIĽ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme

img